PALLADIO, door de Utrechtse pers wel “een verborgen stadsjuweel’ genoemd, is in 1920 gebouwd door de Utrechtse Stadsarchitect Van Schaijk, in opdracht van het Aartsbisdom Utrecht. Tot 1983 stond het complex bekend als de Rooms-Katholieke Fröbelschool “Paus Adriaan” op de Oudegracht 345. Tegen dat jaar was het aantal leerlingen zo gekrompen, dat de school werd gesloten en het Aartsbisdom het gebouw verkocht aan de Gemeente Utrecht.
In maart 1984 namen Wies Merkx en Charles Corneille hun intrek in het complex. De Gemeente had bouwplannen met het perceel van ca. 1200 m2, en gaf hen beiden een huurcontract voor “the time being”. Tien jaar later bleken de gemeentelijke bouwplannen onuitvoerbaar. In 1994 gaf de Gemeente het grootste deel van het complex in eigendom uit aan Merkx en Corneille en werd het gebouw omgedoopt in PALLADIO. In 1998 werd de ingang van dit deel verlegd naar Kleine Geertekerkhof 1. 

Tot eind 2013 gaf het gebouw onderdak aan hun dansgezelschap Dansend Hart, dat vanaf 2002 Merkx & Dansers heette en in 2009 door Wies werd omgesmeed tot het huidige gezelschap De Dansers. Tot op de dag van vandaag worden er dansrepetities en try-outs georganiseerd.

Daarnaast hebben zij het gebouw vanaf hun intrek ook opengesteld voor andere kunstenaars. Zo heeft o.a. etser en schilder Marcel Schellekens er een jaar gewoond en gewerkt. Andere korte residenties in de jaren tachtig waren o.a. voor de Belgische choreograaf Anne Teresa de Keersmaeker met haar gezelschap Rosas en de Amerikaanse choreograaf Stephen Petronio met zijn dansers in het kader van het Springdance Festival. Ook voor muziek bleek het gebouw zeer geschikt. In het begin van de jaren negentig heeft violist Emmy Verhey met haar Ensemble Camerata, soms ook samen met een jonge Jaap van Zweden, regelmatig gebruik gemaakt van de -zeker voor strijkers- goede akoestiek van de ronde koepelzaal.

Van 1994 tot 2004 organiseerden Wies en Charles, aanvankelijk samen met violist Chris Duindam, de Palladio Zondagen: eindexamenstudenten van de verscheidene conservatoria van Nederland speelden hun examenprogramma en stonden vaak samen met al gearriveerde collega’s zoals saxophonist Arno Bornkamp, pianist Marja Bon of het Utrecht String Quartet in een dubbelprogramma. Het hart van deze Zondagen was de maaltijd, waar performers na het spelen samen met het publiek gast aan tafel waren. 

Palladio heeft in de loop der jaren veel Utrechtse festivals in huis gehad: het Festival Oude Muziek met fringe-concerten, Springdance, Tweetakt en Festival aan de Werf met voorstellingen, de Keramiekroute met beelden in de tuin, de VSB-Poëzie Prijs en het Internationaal Kamer Muziek Festival Utrecht.